Religion og samfund – to modsætninger?

Som det eneste dyr på jorden, har mennesker religion.

For mange er religion en måde at finde mening med livet på. En masse ritualer og livsregler, der simpelthen hjælper én med at finde hoved og hale i tilværelsen. Mange finder tryghed og fællesskab i at mødes med andre, der deler deres tro.

Andre er ateister og tror derfor ikke på gud eller guder. Igennem historien har de været set ned på af det troende flertal, men siden oplysningstiden har ateismen vundet sig frem – blandt andet i kølvandet på de mange videnskabelige revolutioner.

Mange ateister vil mene, at stat og kirke skal adskilles, og at religion og samfund er modsætninger. Troende vil derimod påstå, at religion skaber et godt samfund.

Samfundet set i de troendes øjne

I Danmark har religionsdebatten også været oppe mange gange. Blandt andet omkring fri abort og omskæring af drengebørn. I disse sager har religion fået kritik for at være konservativ.

Men spørger man f.eks. de kristne i Danmark, vil de argumentere for, at Danmark altså er bygget på kristne værdier. Vi har en lang kristen historie og et væld af gamle kirker, se f.eks. dette website, og det er noget, vi skal beskytte og bevare.

Mange kristne argumenterer også, at et land slet ikke vil kunne fungere uden religion. Der skal simpelthen være noget til at binde folket sammen på – og der fungerer religionernes objektive moral simpelthen perfekt. Hvis folk tror på det samme og deler de samme værdier – ja, så kommer der en bedre sammenhængskraft i samfundet.

Dette kommer hele samfundet til gode. Hvis medlemmerne af et samfund har stor tillid til hinanden, bliver der begået mindre kriminalitet, og folk har det generelt bare bedre.

Kritik af sammenblandingen af religion og samfund

Siden den franske revolution har religion været under stærk kritik af folk, der støtter et mere progressivt og oplyst samfund. De mener, at religion er en forhindring for fremskridt, heriblandt videnskabelige fremskridt. Dette kunne f.eks. være abort eller videnskabelige forsøg med stamceller.

Her ønsker ateister at adskille kirke og stat, så religion udelukkende er en privat sag. Ingen religioner skal altså kunne have indflydelse for landets politiske udvikling. Det kunne f.eks. gælde i spørgsmål om homoseksuelles rettigheder. Mange stærkt troende vil ikke have, at homoseksuelle skal kunne vies, da det går imod deres tro.

Dette kritiserer ateister, da de mener, at religion er med til at indskrænke rettigheder.